Aanmelden 2022

Hier vindt u het aanmeldformulier voor het Kinderkamp naar Westelbeers van zaterdag 23 t/m zaterdag 30 juli 2022. De inschrijfvoorwaarden vindt u hier.

Aanmelding van kinderen dient te geschieden door of namens de wettelijk vertegenwoordiger. De kosten per kind bedragen € 40,-.

    U kunt hier de inschrijfvoorwaarden bekijken

    In onze Privacyverklaring leest u hoe wij met de aangeleverde gegevens omgaan.