Vrijwilliger worden?

Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen, die als mede-vrijwilliger in de rol van Groepsleider een bijdrage willen leveren aan de organisatie en uitvoering van ons kinderkamp. Een week op kamp als begeleider is een hele bijzondere en onvergetelijke ervaring!

In de zomer 2019 hebben we het Kinderkamp Westelbeers afgerond met een goede personele bezetting. Het Kinderkamp Oosterhout 2020 kon door de corona-pandemie helaas niet doorgaan. Maar in 2021 willen we de kinderen weer als vanouds een leuke vakantieweek bezorgen. We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor ons team.

Groepsleider (m/v)

Lijkt je dit leuk? Lees dan vooral even verder. Vanaf  februari/maart 2021 gaan we kandidaten selecteren om ons team weer compleet te maken. Ook voor de andere kampen van de stichting worden regelmatig vrijwilligers gezocht.

De functie van groepsleider
Als groepsleider ben je voor jouw groep kinderen het eerste aanspreekpunt. Je eet gezamenlijk met de kinderen, je ziet toe op de goede gang van zaken in de groepskamer en je begeleidt de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) van de kinderen. Ook ben je betrokken bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten op de dag. Voor deze functie moet je op de dag van vertrek (1 augustus 2021) minimaal 18 jaar oud zijn.
De lange dagen (lees: korte nachten) die je tijdens de week maakt zijn een niet te onderschatten onderdeel van het begeleiderschap op ons kinderkamp. Een fysiek en mentaal goede gesteldheid is dus een vereiste om zo’n kampweek aan te kunnen.
Bij het begeleiderschap op ons kinderkamp, hoort naast meegaan op kamp ook actieve deelname aan de voorbereidingen en nazorg van het kamp. Van februari tot juli hebben we regelmatig online en/of offline vergaderingen, daarnaast wordt in kleiner groepsverband afgesproken om zaken voor te bereiden of na de kampweek af te handelen.
Het vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend en al helemaal niet betaald, maar de beloning zal volledig bestaan uit het plezier dat wij met de kinderen en elkaar maken plus kost en inwoning tijdens de week 🙂 De onvergetelijke ervaring krijg je op de koop toe en is niet in waarde uit te drukken.

Het team waarin gewerkt wordt is een gezellig gemengd dynamisch gezelschap met informele omgangsvormen, terwijl de lat ambitieus hoog ligt bij het uitvoeren van onze werkzaamheden.

De procedure
Na een eerste selectie worden kennismakingsgesprekken gevoerd met kandidaten om kennis te maken en onze werkwijze nader toe te lichten. Iedere vrijwilliger die wordt geplaatst, dient vervolgens (kosteloos) met succes een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Tevens dient een begeleider onze gedragscode voor begeleiders te ondertekenen en na te leven.

Als u plaatsbaar bent maar wij op dat moment geen passende vrije plek meer hebben, nemen wij u op in ons bestand van vrijwilligers voor een toekomstig kamp of voor het geval dat er tussentijds begeleiders afvallen door onvoorziene omstandigheden. Ook kunnen we u in overleg voorstellen aan een van de andere kampen van onze stichting.

Mogelijkheden voor stage
Volgt u een kindgerichte opleiding? Begeleiding en beoordeling bij een kinderkamp als praktijkstage behoort ook tot de mogelijkheden.

Reageren
U kunt bij ons online het reactieformulier invullen of u kunt per mail een reactie sturen naar info@kikaro.nl. Graag ontvangen wij dan uw persoonlijke gegevens, een korte introductie van uzelf en een korte toelichting op uw motivatie om vrijwilliger op ons Kinderkamp te worden.
Heeft u vragen, dan kunt u altijd een bericht sturen via mail of via ons contactformulier.

Bent u geïnteresseerd in ander vrijwilligerswerk voor de stichting of voor één van de andere kampen? Kijkt u dan op www.kinderkampen-rotterdam.nl voor meer informatie.