Wie zijn wij

Wij zijn een groep vrijwilligers die als onderdeel van de Stichting Kinderkampen Rotterdam ieder jaar een zomerkamp organiseert. Dit kinderkamp is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd (5 à 6 tot en met 12 à 13 jaar) die zelf niet op vakantie gaan door sociale en/of financiële omstandigheden.
Om ons kamp toegankelijk te houden voor iedereen, hanteren we een betrekkelijk laag bedrag als kampgeld; in 2022 bedraagt dit wederom slechts € 40,-. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door giften, sponsors en de inzet van vrijwilligers. Al onze vrijwilligers zijn gescreend en geselecteerd op geschiktheid. Tevens zijn al onze volwassen begeleiders in het bezit van een recente VOG. (Verklaring Omtrent Gedrag)

In 2021 hebben wij met 53 kids en 23 begeleiders een onvergetelijke week beleefd in Loon op Zand. Meer informatie over ons kamp van 2021 en foto’s/verslagen van 2021 vindt u hier..
Dit kampjaar gaan we naar Westelbeers van zaterdag 23 t/m zaterdag 30 juli 2022: de inschrijving hiervoor is inmiddels geopend.

De Stichting Kinderkampen Rotterdam (voorheen Kommissie Kinderkampen Rotterdam) heeft al ruim 60 jaar ervaring in het organiseren van zomerkampen voor verschillende leeftijdsgroepen. Voor meer informatie over de stichting en de andere kampen van de stichting kijkt u op www.kinderkampen-rotterdam.nl of kunt u de informatiefolder van 2022 bekijken