Inschrijfvoorwaarden

kikaro.nl (als onderdeel van St. Kinderkampen Rotterdam) hanteert de volgende inschrijfvoorwaarden.

Aanmelding van kinderen kan door ouders/verzorgers, medewerkers van scholen en/of hulp- of dienstverlenende instellingen. Het formulier moet ingediend worden door of namens de wettelijk vertegenwoordiger(s).

De kosten voor deelname aan het kinderkamp zijn € 50,- per kind. Betaling van het bedrag dient bij voorkeur direct na onze bevestiging van inschrijving te gebeuren, maar uiterlijk 31 mei 2024. Het bedrag kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL50RABO0351748121 ten name van de Stichting Kinderkampen Rotterdam. Vermeld bij de overboeking “Kamp Oosterhout” en de naam van het kind bij de betalingsopdracht.
Wanneer het kamp niet kan doorgaan of het kind van onze zijde niet geplaatst kan worden, wordt het reeds betaalde bedrag volledig aan u terugbetaald.
Bij annuleren voor 1 juni 2024 wordt ook het volledige bedrag aan u terugbetaald. Bij aanmelding na deze datum wordt het volledige bedrag alleen terugbetaald als binnen 14 dagen na aanmelding, maar 7 dagen voor aanvang van het kamp wordt geannuleerd.

Door aanmelding van uw kind voor ons kinderkamp stemt u in met het onderstaande:

  • De wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind gaat (gaan) akkoord met de deelname van het kind aan een kamp van de Stichting Kinderkampen Rotterdam.
  • De wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind is (zijn) aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind veroorzaakt wordt tijdens de kampweek.
  • De wettelijk vertegenwoordiger(s) van het in dit formulier genoemde kind geeft (geven) toestemming aan medici voor spoedeisende ingrepen bij ongelukken of ziekte van het kind, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Het is de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind bekend dat we op een (met wachtwoord) afgeschermd gedeelte van de website foto’s van de kinderen in de kampweek publiceren voor het thuisfront. Indien men niet akkoord gaat met publicatie van foto’s (met mogelijk uw kind) verwijzen wij het kind door naar ons collega kinderkamp, waarvan geen foto’s worden gepubliceerd.
  • Indien het kind onverhoopt voortijdig naar huis moet, is (zijn) de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind verantwoordelijk voor het regelen van vervoer vanaf het kampterrein of een openbaar vervoer-knooppunt nabij het kampterrein.
  • Door aanmelding gaat (gaan) wettelijk vertegenwoordiger(s) akkoord met de verwerking van persoonsgegevens conform het door kikaro.nl gehanteerde Privacybeleid, zoals vastgelegd in de Privacyverklaring.
  • De wettelijk vertegenwoordiger(s) verklaart (verklaren) bij aanmelding gegevens en informatie correct, volledig en naar waarheid te verstrekken. Het is van belang dat wij u (of een noodadres) kunnen bereiken tijdens de week, indien nodig. Controleert u voor verzending nogmaals of u alles juist en volledig ingevuld hebt.

(laatst gewijzigd op 18 februari 2024 10:00 uur)