Aanmelden 2023

Hier vindt u het aanmeldformulier voor het Kinderkamp naar Westelbeers van zaterdag 22 t/m zaterdag 29 juli 2023. De inschrijfvoorwaarden vindt u hier.

Aanmelding van kinderen dient te geschieden door of namens de wettelijk vertegenwoordiger. De kosten per kind bedragen € 40,-.


    Vink aan wat van toepassing is

    Eetgewoonten of dieet

    Gedrag -Vink aan wat van toepassing is

    U kunt hier de inschrijfvoorwaarden bekijken

    In onze Privacyverklaring leest u hoe wij met de aangeleverde gegevens omgaan.