Inschrijfvoorwaarden Kinderkamp Hattem

Stichting Kinderkampen Rotterdam hanteert de volgende inschrijfvoorwaarden.

Aanmelding van kinderen kan door ouders/verzorgers, medewerkers van scholen en/of hulp- of dienstverlenende instellingen. Het formulier moet ondertekend worden door de ouders of verzorgers. U verklaart gegevens en informatie naar waarheid te verstrekken.
Indien u vragen heeft m.b.t. de aanmeldprocedure of over de aanmeldingen zelf, kunt u een mail sturen aan: stichtingkinderkampenrotterdam@gmail.com.

De kosten voor de kampweek bedragen voor het kinderkamp € 40,- per kind. Het kind wordt ingeschreven als het compleet ingevulde inschrijfformulier binnen is en als het volledige bedrag is overgemaakt op bankrekeningnummer NL65FVLB0226210219 ten name van de Stichting Kinderkampen Rotterdam. Vermeld bij de overboeking de naam van het kind bij de betalingsopdracht.
Hierna ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving. Op dit bewijs van inschrijving wordt tevens aangegeven op welke datum (en waar) de kennismakingsavond voor de ouders en de kinderen wordt gehouden.
Wanneer het kind van onze zijde niet meer geplaatst kan worden – bijvoorbeeld door overinschrijving –  wordt het reeds betaalde bedrag volledig aan u terugbetaald.
Pas als het verschuldigde bedrag voldaan is én de inschrijving door ons bevestigd, is deelname aan het kamp definitief.

Door aanmelding van uw kind voor ons kinderkamp stemt u in met het onderstaande:
-De ouder(s)/verzorger(s) van het in dit formulier genoemde kind gaat/gaan akkoord met de deelname van hun kind aan een kamp van de Stichting Kinderkampen Rotterdam.
-De ouder(s)/verzorger(s) van het in dit formulier genoemde kind geeft/geven toestemming aan medici voor eventuele ingrepen bij ongelukken of ziekte van het kind, mocht dit om de één of andere reden noodzakelijk zijn.
-De ouder(s)/verzorger(s) van het in dit formulier genoemde kind is/zijn aansprakelijk voor eventuele schade welke door hun kind veroorzaakt wordt tijdens de kampweek.
-De ouder(s)/verzorger(s) verklaren door aanmelding gegevens en informatie correct, volledig en naar waarheid te verstrekken. Controleert u voor verzending nogmaals of u alles juist en volledig ingevuld hebt.

(laatst gewijzigd: 24 februari 2017)