Kennismakingsavond 2021

Ruim een week voor het kamp hebben we nog de Kennismakingsavond:
op vrijdag 23 juli 2021 in-/uitloop van 19:00 tot 20:00 uur. Hiervoor hebben we alle kinderen al uitgenodigd met hun ouder(s) en/of verzorger(s).

2013-07-26 20.12.46

Om goed kennis te maken en bijzonderheden te bespreken, rekenen we op ieders komst op deze avond. Een gesprek met de groepsleider duurt ongeveer 10 á 15 minuten. Wij ontvangen u met koffie/thee en wat lekkers. Ook als het kind al vaker mee geweest is, wordt aanwezigheid zeer op prijs gesteld!
Zoals aangegeven in de uitnodiging in het informatiepakket, vindt de ouderavond plaats bij de speeltuinvereniging Afrikaanderplein aan het Afrikaanderplein 38 te Rotterdam. Klik hier voor een routebeschrijving in Google Maps.