Verantwoordingspagina Tikkie-donaties 2021

Hieronder vindt u het overzicht met alle ontvangen bedragen. Zo kunt u constateren dat wij uw gift openlijk registreren en zullen verantwoorden in ons financiële verslag. Alleen op eigen verzoek vermelden wij de naam van de donateur op deze pagina: hier kunt u daarvoor toestemming geven. Aan alle gulle gevers: hartelijk dank namens de kinderen!

Tot nu toe gedoneerd: € 0,-

Datum: Bedrag / Donateur (chronologisch van nieuw naar oud)