Aanmeldingen stromen weer binnen!

Eind februari is de inschrijving geopend en het loopt weer als een trein! In een goede maand hebben we al voor ruim meer dan de helft van de beschikbare plaatsen kinderen kunnen inschrijven.
Het vollopen zou wel eens heel snel kunnen gaan. We raden belangstellenden die nog niet aangemeld zijn aan niet te lang meer te wachten. Zodra het maximale aantal deelnemers bereikt is, sluiten we de inschrijving en komt het kind in het gunstigste geval op de reservelijst.

Update 15 april: Er zijn inmiddels nog maar enkele plaatsen beschikbaar!